Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Telefontjänst

Med telefontjänsten får du en naturlig koppling mellan de automatiserade tjänsterna i internetbanken och det personliga mötet på ditt lokala bankkontor. Genom ett snabbt telefonsamtal kan du direkt vid till exempel en beställning eller vid ett köp av en produkt på ett enkelt sätt få hjälp att komma vidare. Att ringa till oss är nästan jämställt med att gå in på ett bankkontor och få hjälp med ditt ärende.
Via vår telefontjänst kan vi även hjälpa dig att låsa upp din säkerhetsdosa om den har blivit spärrad.

För att ansluta dig till vår telefontjänst väljer du i huvudmenyn Startsida - Beställ tjänster - Anslutning till telefonbanken.  

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.  

Avbryt anmälan/avanmälan

Du kan alltid avbryta din registrering genom att lämna sidan/registreringsflödet.
 

Stäng Skriv ut