Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om aktuella kontohändelser

På sidan Aktuella kontohändelser kan du se vilka betalningar och överföringar som är godkända och väntar på att skickas iväg. När en betalning eller överföring är genomförd flyttas den till Historiska kontohändelser. Du kan se aktuella kontohändelser för:

  • Bg/Pg-betalningar
  • Överföringar konton
  • Överföringar egna pg-konton
  • Lönelistor (visas enbart för företagskunder)
  • Internationella betalningar

När du kommer till huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Aktuella kontohändelser.

Instruktioner på varje sida  

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.
 

Stäng Skriv ut