Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra aktuell kontohändelse

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Aktuella kontohändelser.

Endast kontohändelser som är daterade framåt i tiden kan ändras efter att de har godkänts med säkerhetsdosa. Kontohändelser som ska genomföras omgående kan inte ändras.

  • Bg/Pg-betalningar: Du kan ändra eller ta bort uppgifter fram till två dagar före förfallodatum.
  • Internationella betalningar: Du kan ändra eller ta bort uppgifter för Internationella betalningar fram till klockan 07.30 på betalningsdagen (dagen då pengarna lämnar kontot). EU-betalningar kan inte ändras.
  • Pg-överföringar mellan egna konton: Pg-överföringar mellan egna konton går inte att ändra eller ta bort.
  • Överföringar konton: Du kan ändra eller ta bort uppgifter fram till en dag före överföringsdatum.
  • Lönelista/löneutbetalning. Löneutbetalningar kan inte ändras men däremot tas bort fram till klockan 11.30 vardagen (bankdagen) före utbetalningsdatum.
  • Koncerninterna överföringar: Du kan ändra eller ta bort uppgifter fram till en dag före överföringsdatum.

Ändra

1. Välj vilken typ av kontohändelse du vill ändra genom att klicka på respektive länk.

2. Klicka på mottagarnamn under Mottagare/kontonumret under Till konto/namnet under Uppdrag för den kontohändelse du vill ändra. Du kommer då till sidan med uppgifter om vald kontohändelse.

3. Klicka på Ändra och gör dina ändringar.
 

Stäng Skriv ut