Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Sök aktuell kontohändelse

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Aktuella kontohändelser.

Till höger på sidan kan du söka aktuella kontohändelser. Du kan endast söka den typ av kontohändelser som du för närvarande är inne och tittar på, till exempel Bg/Pg-betalningar.

Du kan välja att fylla i ett eller flera av fälten för att söka kontohändelsen.

Sök

1. Från konto: Välj i rullistan om du vill söka kontohändelser för ett eller alla konton.

2. Datum: Ange första och sista datum som uttaget/utbetalningen kan äga rum.

3. Belopp: Ange lägsta och högsta belopp för uttaget/utbetalningen i kronor.

4. Mottagarnamn (visas enbart för Bg/Pg-betalningar): Skriv minst de tre första bokstäverna i namnet.

5. Välj betalningsrutin (visas enbart för Bg/Pg-betalningar): Markera val av betalningsrutin och fyll i bankgiro- eller plusgironummer i fältet.

6. Klicka på Sök. Sökresultatet visas till vänster på sidan.
 

Stäng Skriv ut