Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort aktuell kontohändelse

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Aktuella kontohändelser.

Endast kontohändelser som är daterad framåt i tiden kan tas bort efter att de har godkänts. Kontohändelser som ska genomföras omgående kan inte tas bort.

  • Bg/Pg-betalningar: Du kan ändra eller ta bort uppgifter fram till två dagar före förfallodatum.
  • Internationella betalningar: Du kan ändra eller ta bort uppgifter för Internationella betalningar fram till klockan 07.30 på betalningsdagen (dagen då pengarna lämnar kontot). Du kan inte ändra eller ta bort EU-betalningar.
  • Pg-överföringar mellan egna konton: Pg-överföringar mellan egna konton går inte att ändra eller ta bort.
  • Överföringar konton: Du kan ändra eller ta bort uppgifter fram till en dag före överföringsdatum.
  • Lönelista: Du kan ta bort löneutbetalningar fram till klockan 11.30 vardagen (bankdagen) före utbetalningsdatum.
  • Koncerninterna överföringar: Du kan ändra eller ta bort uppgifter fram till en dag före överföringsdatum.

Ta bort kontohändelse

1. Välj vilken typ av kontohändelse du vill ta bort genom att klicka på respektive länk.

2. Klicka på mottagarnamn under Mottagare/kontonumret under Till konto/namnet under Uppdrag för den kontohändelse du vill ta bort. Du kommer då till sidan med uppgifter om vald kontohändelse.

3. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet. 

Ta bort löneutbetalning

1. Välj länken Lönelista.

2. Klicka på den lönelista du vill ändra i under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om lönelista.

3. Klicka på mottagarnamn under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om löneutbetalning.

4. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.
 

Stäng Skriv ut