Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa historiska kontohändelser

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Historiska kontohändelser.

1. På sidan Historiska kontohändelser kan du välja vilken typ av kontohändelser du vill se genom att klicka på någon av länkarna:

 • Bg/Pg-betalningar (ligger som förvald om du inte har gjort något val)
 • Överföringar konton
 • Internationella betalningar

2. På varje sida är kontohändelserna uppdelade per de kontonummer som använts som konto för betalningarna/överföringarna. Här kan du:

 • Visa uppgifter om en kontohändelse genom att klicka på mottagarnamnet under Mottagare alt. genom att klicka på kontonumret under Till konto. Från den sidan kan du ändra, ta bort eller skriva ut en kontohändelse.
 • Söka en kontohändelse.
 • Skriva ut sidan.

Sortera kontohändelser

Genom att klicka på den pil som ligger bredvid respektive rubrik kan du sortera kontohändelserna enligt:

 • Datum
 • Mottagare i bokstavsordning
 • Till konto / Uppdrag (för koncerninterna överföringar)
 • Belopp i stigande eller fallande ordning  

Sök historisk kontohändelse

Till höger på sidan kan du söka historiska kontohändelser. Du kan endast söka den typ av kontohändelser som du för närvarande är inne och tittar på, till exempel Bg/Pg-betalningar.

Du kan välja att fylla i ett eller flera av fälten för att söka kontohändelsen.

1. Från konto: Välj i rullistan om du vill söka kontohändelser för ett eller alla konton.
2. Datum: Ange första och sista datum som uttaget/utbetalningen kan ha ägt rum
3. Belopp: Ange lägsta och högsta belopp för uttaget/utbetalningen i kronor.
4. Mottagarnamn: Skriv minst de tre första bokstäverna i namnet. (Endast Bg/Pg-betalningar)
5. Välj betalningssätt: Markera val av betalningssätt i rullistan.
6. Välj Bankgiri/Plusgiro: Markera val för Bankgiro/Plusgiro och fyll i bankgiro- eller plusgironummer i fältet. (endast Bg/Pg-betalningar).
7. Visa sökresultat sorterat per grupp: Välj någon av nedanstående grupper (endast Bg/Pg-betalningar).

 • Från konto
 • Mottagare
 • Månad

8. Klicka på Sök. Sökresultatet visas till vänster på sidan.

Stäng Skriv ut