Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa uppgifter om en historisk kontohändelse

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Historiska kontohändelser.

1. Välj vilken typ av kontohändelse du vill titta på genom att klicka på respektive länk.

2. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan med uppgifter om vald kontohändelse.

Här kan du:

  • Ändra kategori (går endast att göra för Bg/Pg-betalningar och Autogiro).
  • Kopiera uppgifter från en utförd Bg/Pg-betalning (du kan återanvända dessa när du registrerar en ny).
  • Ta bort kontohändelsen.
  • Skriva ut kontohändelsen.
     
Stäng Skriv ut