Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort internationell betalning

Betalningar till utlandet kan tas bort både före och efter de har godkänts. Betalningar som ska genomföras omgående kan dock inte tas bort efter det att de har godkänts. En EU-betalning sker alltid omgående och kan inte tas bort när den godkänts. 

Betalningar som du ännu inte har godkänt

Det finns flera olika sätt att ta bort betalningar som ännu inte har godkänts:

 • Under registrering: Lämna sidan där du registrerar din betalning till utlandet. Uppgifterna sparas inte förrän du har klickat på knappen Lägg till.
   
 • När du befinner dig på någon av följande sidor är tillvägagångssättet för ändring detsamma:
  - Betalningslistan
  - Internationella betalningar - välj för godkänn
  Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan där du kontrollerar dina betalningsuppgifter. Välj Ta bort och bekräfta meddelandet.

Betalningar som du har godkänt

Endast betalningar som ska utföras vid ett senare tillfälle kan tas bort efter det att de har godkänts. Du kan ta bort en betalning fram till och med dagen innan betalningsdagen.
Det finns två sätt att ändra en internationell betalning som redan godkänts men ännu ej genomförts:  

 • Från sidan Internationell betalning - bekräftelse: När du har godkänt betalningen visas en bekräftelse.
  1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell internationell betalning.
  2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.
 • Från Aktuella kontohändelser - Internationella betalningar: I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Aktuella kontohändelser - Internationella betalningar.
  1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell internationell betalning .
  2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.

Historiska (redan genomförda) betalningar till utlandet

Du kan även ta bort historiska betalningar från din lista med Historiska kontohändelser.
Eftersom betalningen redan är genomförd, tas den bara bort från listan Historiska kontohändelser. Själva betalningen makuleras inte.

1. Gå in på Historiska kontohändelser - Betalningar till utlandet.

2. Klicka på mottagarnamn under Mottagare på den betalning som du vill ta bort. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk internationell betalning.

3. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.

 

Stäng Skriv ut