Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Swish – Avsluta tjänsten

Du kan avsluta ditt Swish-avtal när du vill. I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Mobilbetalning - Swish. Därefter väljer du underrubriken Avsluta tjänsten.


Om du har fler än ett mobilnummer kopplat till tjänsten kan du välja att avsluta tjänsten för ett mobilnummer eller att avsluta tjänsten för alla mobilnummer.

Avsluta tjänsten för ett mobilnummer

1. Tryck på knappen Avsluta vid det mobilnummer du vill ta bort från tjänsten

2. Bekräfta med OK om du vill avsluta Swish till det valda mobilnumret


Avsluta tjänsten för alla mobilnummer

1. Tryck på knappen Avsluta alla
2. Bekräfta med OK om du vill avsluta hela tjänsten

Stäng Skriv ut