Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om överföringar från egna plusgirokonton

Med tjänsten Överföringar från egna pg-konton kan du föra över pengar från egna pg-konton till egna bankkonton.

Tjänsten har avvecklats under 2014 och finns inte längre tillgänglig.

Stäng Skriv ut