Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Banktillgångar

Banktillgångar kan vara pengar på bankkonton, fondandelar, värdepapper, sparande i investeringssparkonto eller kapitalförsäkring.

Här kan du se de interna banktillgångar du har i banken. Banktillgångar på andra banker/institut lägger du själv till och uppdaterar inför varje rådgivning.

Om du klickar på frågetecknet i rubriken för varje delområde öppnas en informationsruta där du kan se mer information.

När du är klar
När du känner dig klar med avsnittet går du vidare genom att klicka på knappen Fortsätt.


Bankkonton

Hur du lägger till ett bankkonto
1. Klicka på Lägg till bankkonto.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här lägger du in uppgifter om kontot.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara ändringarna uppgifterna klickar du Avbryt.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till översikten för Banktillgångar.


Hur du ändrar eller tar bort ett bankkonto
1. Klicka på länken med namnet på det konto vars uppgifter du vill ändra.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du uppdatera informationen om bankkontot.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort kontot, klickar du istället på knappen Ta bort.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till översikten för Banktillgångar.


Fondkonton
 

Fondandelar är knutna till ett fondkonto.

Hur du lägger till ett fondkonto
1. Klicka på Lägg till fondkonto.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här lägger du in uppgifter om kontot.
3. Här väljer du även hur du vill ange värdet på fondandelarna som är knutna till kontot. Du kan antingen ange det samlade värdet som ett uppskattat värde, eller ange värdet per fond. Om du väljer att ange fonderna separat lägger du till dessa senare när du har sparat själva fondkontot. Läs mer längre ner på sidan under Hur du lägger till fonder. Om du väljer att ange värdet som uppskattat värde, anger du värdet på hela fondkontot och sedan den procentuella fördelningen mellan ränta, aktier eller alternativa placeringar. Fördelningen mellan tillgångsslagen spelar roll för bedömningen av vilken risk du har i placeringen. Frågor om risk hanteras vid rådgivningsmötet. Om du är osäker på fördelningen mellan de olika alternativen, kan vi tillsammans gå igenom detta vid rådgivningsmötet.
4. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara ändringarna uppgifterna klickar du Avbryt.
5. Om du sparat och valt att ange fonder, är fondkontot nu i expanderat läge så att du kan lägga till fonder. Om du valt att ange uppskattat värde och sparat kontot kommer du tillbaka till översikten för banktillgångar med det nya fondkontot i listan.


Hur du ändrar eller tar bort ett fondkonto

1. Klicka på länken med namnet på det fondkonto vars uppgifter du vill ändra.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du uppdatera informationen om fondkontot.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort hela fondkontot, klickar du istället på knappen Ta bort.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till Banktillgångar.


Värdepappersförvar
 

Värdepapper är aktier, obligationer och andra finansiella instrument. Värdepappren finns i ett värdepappersförvar som är ungefär som ett konto och det är därifrån man köper och säljer värdepapper. Det kan vara en depå, ett kapitalmarknadskonto eller ett värdepapperskonto.

Hur du lägger till ett värdepappersförvar
1. Klicka på Lägg till värdepappersförvar.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här lägger du in uppgifter om värdepappersförvaret.
3. Här väljer du även hur du vill ange värdet på de värdepapper som är knutna till förvaret. Du kan antingen ange det samlade värdet som ett uppskattat värde, eller ange värdet per värdepapper. Om du väljer att ange värdepappren separat lägger du till dessa senare när du har sparat själva förvaret. Läs mer längre ner på sidan under Hur du lägger till fonder. Om du väljer att ange totalvärdet som uppskattat värde, anger du värdet på hela värdepappersförvaret och procentuell fördelning mellan ränta, aktier eller alternativa placeringar.
4. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara ändringarna uppgifterna klickar du Avbryt.
5. Om du sparat och valt att ange värdepapper, är värdepappersförvaret nu i expanderat läge så att du kan lägga till värdepapper. Om du valt att ange uppskattat värde och sparat förvaret kommer du tillbaka till översikten för banktillgångar.

 

Hur du ändrar eller tar bort ett värdepappersförvar

1. Klicka på länken med namnet på det värdepappersförvar vars uppgifter du vill ändra.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du uppdatera informationen om värdepappersförvaret.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort hela förvaret, klickar du istället på knappen Ta bort.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till Banktillgångar.


Investeringssparande
 

Investeringssparande är en sparform som kan innehålla både värdepapper, fondandelar och pengar på konto.

Hur du lägger till ett investeringssparkonto
Så här lägger du till ett investeringssparkonto i en annan bank.

1. Klicka på Lägg till Investeringsspar.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här fyller du i uppgifterna om investeringssparandet.
3. Du kan antingen ange de samlade värdet som ett uppskattat värde för hela investeringssparandet, eller ange värdet per fond/värdepapper/kontosaldo.

Om du väljer att ange fonder och värdepapper separat lägger du till dessa när du har sparat själva investeringssparandet. Läs mer längre ner på sidan under Hur du lägger till fonder och värdepapper.

Om du väljer uppskattat värde, anger du uppskattat värde för hela investeringssparandet och en fördelning mellan ränta, aktier eller alternativa placeringar.
4. När du är klar sparar du genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara uppgifterna klickar du på Avbryt.
5. Om du sparat och valt att registrera fonder och värdepapper separat, är investeringssparandet i expanderat läge så att du kan lägga till fonder och värdepapper. Om du valt att ange uppskattat värde och sparat kommer du tillbaka till översikten för banktillgångar.

 

Hur du ändrar eller tar bort ett investeringssparande
1. Klicka på länken med namnet på det investeringssparande du vill ändra.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du uppdatera informationen om investeringssparandet.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort hela investeringssparandet, klickar du istället på knappen Ta bort.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till Banktillgångar.

 

Kapitalförsäkringar
 

Hur du lägger till en kapitalförsäkring
Så här lägger du till en kapitalförsäkring som du har i annan bank.

1. Klicka på Lägg till kapitalförsäkring.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här fyller du i uppgifterna om kapitalförsäkringen.
3. Du kan antingen ange de samlade värdet som ett uppskattat värde för hela försäkringen, eller ange värdet per fond/värdepapper/kontosaldo.

Om du väljer att ange fonder och värdepapper separat lägger du till dessa när du har sparat själva försäkringen. Läs mer längre ner på sidan under Hur du lägger till fonder och värdepapper.

Om du väljer uppskattat värde, anger du uppskattat värde för hela kapitalförsäkringen och en fördelning mellan ränta, aktier eller alternativa placeringar.
4. När du är klar sparar du genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara uppgifterna klickar du på Avbryt.
5. Om du sparat och valt att registrera fonder och värdepapper separat, är kapitalförsäkringen i expanderat läge så att du kan lägga till fonder och värdepapper. Om du valt att ange uppskattat värde och sparat kommer du tillbaka till översikten för banktillgångar.

Hur du ändrar eller tar bort en kapitalförsäkring
5. Klicka på länken med namnet på den kapitalförsäkring du vill ändra.
6. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du uppdatera informationen om investeringssparandet.
7. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort hela kapitalförsäkringen, klickar du istället på knappen Ta bort.
8. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till Banktillgångar.

 

Hur du lägger till en fond kopplad till ett förvar

För att lägga till en fond måste du först ha lagt till förvaret som fondandelarna är knutna till.

1. När du lägger du till fonden i samband med att du skapat ett förvar, klickar du på Lägg till fond.

Om du lägger till fonden vid ett senare tillfälle, expanderar du förvaret med pilsymbolen vid namnet på förvaret innan du klickar på Lägg till fond.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här fyller du i uppgifterna fondnamn , uppskattat värde och typ av fond – aktie, ränta eller alternativ placering. Övriga uppgifter väljer du själv om du vill fylla i.
3. När du är klar sparar du genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara uppgifterna klickar du på Avbryt.
4. Fönstret stängs och förvaret ligger kvar i expanderat läge.


Hur du ändrar eller tar bort en fond kopplat till ett förvar

1. Expandera förvaret med pilsymbolen vid fondkontonamnet. Då ser du de fonder du har kopplade till fondkontot.
2. Klicka på det länkade fondnamnet.
3. Ett nytt fönster öppnas, där uppdateringar kan ske.
4. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort fonden, klickar du istället på knappen Ta bort.
5. Fönstret stängs och förvaret ligger kvar i expanderat läge.

Hur du lägger till värdepapper kopplat till ett förvar
För att lägga till ett värdepapper måste du först ha lagt till förvaret som värdepappret är knutet till.

1. Lägger du till värdepapper i samband med att du skapat ett förvar, klickar du på Lägg till värdepapper.

Om du lägger till värdepapper vid ett senare tillfälle, expanderar du förvaret med pilsymbolen vid namnet, innan du klickar på Lägg till värdepapper.
2. Ett nytt fönster med inmatningsfält öppnas.
3. Fyll i uppgifterna om värdepapprets namn, uppskattat värde och typ av värdepapper – aktie, ränta eller alternativ placering. Övriga uppgifter väljer du själv om du vill fylla i.
4. När du är klar sparar du genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara uppgifterna klickar du på Avbryt.
5. Fönstret stängs och förvaret ligger kvar i expanderat läge.


Hur du ändrar eller tar bort ett värdepapper kopplat till ett förvar
1. Om du inte har förvaret i expanderat läge, så expanderas detta med pilsymbolen vid förvarets namn. Då ser du en lista med de värdepapper och fonder du har kopplat till förvaret.
2. Klicka på det länkade namnet på värdepappret.
3. Ett nytt fönster öppnas där uppdateringar kan ske.
4. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort hela värdepappret, klickar du istället på knappen Ta bort.
5. Fönstret stängs och förvaret ligger kvar i expanderat läge.

 

Årets samlade reavinst och reaförlust
 

Här kan du lägga in aktuella vinster och förluster från försäljningar av fonder och värdepapper i andra banker.
En försäljning med vinst är möjlig att kvitta mot en försäljning med förlust inom samma kategori – aktiebaserade – eller räntebaserade.
Stäm av innan årsskiftet, och rensa sedan listan. Nollställningen sker alltså inte automatiskt efter årsskiftet.
Reavinst och förlust från försäljningar hos Swedbank samlas automatiskt - dessa kan du inte ändra själv.

Hur du lägger till en reavinst eller reaförlust

Så här lägger du till en reavinst eller reaförlust i annan bank.


1. Klicka på Lägg till reavinst/-förlust.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här fyller du i uppgifterna om reavinsten/förlusten.Om försäljningen skett med reaförlust anger du ett minustecken före summan.
3. När du är klar sparar du genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara uppgifterna klickar du på Avbryt.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till Banktillgångar.

Hur du ändrar eller tar bort en reavinst eller reaförlust
1. Klicka på det länkade namnet på reavinsten/-förlusten. Ett nytt fönster öppnas där uppdateringar kan ske.
6. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort hela reavinsten/förlusten, klickar du istället på knappen Ta bort.
7. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till Banktillgångar.

När du är klar
När du känner dig klar med avsnittet går du vidare genom att klicka på knappen Fortsätt.
 

Stäng Skriv ut