Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Inkomster & Utgifter

Här sammanställs hushållets ekonomi. För att kunna beräkna överskott/underskott behöver du komplettera de inkomster och utgifter som saknas.

Hushållets övriga inkomster är inkomster som inte beskattas exempelvis barnbidrag och studiemedel. Dessa lägger du till under Övriga inkomster.

Under rubriken Hushållets utgifter sammanställs dina/hushållets utgifter som boendekostnader, övriga lån, levnadskostnader samt övriga utgifter.

När man kopplat ett lån till ett boende, blir det en boendekostnad. Om man inte gör detta blir lånet klassat
som ett övrigt lån.

Levnadskostnader baseras på en kostnadsschablon för ett hushåll med din storlek. Gå igenom dessa och uppdatera med era faktiska hushållskostnader, för en korrekt beräkning.

Du kan gå tillbaka och uppdatera tidigare inventeringsområden genom att klicka på länken för det område du vill gå in på.

Du kan få information i de olika inventeringsområdena genom att klicka på frågetecknet på rubriken eller på fältnivå.


Hur du lägger till en inkomst

1. Expandera hushållsmedlemmen genom att klicka på pilsymbolen.
2. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till en inkomst/sysselsättning.
3. Ett nytt fönster öppnas. Här lägger du in uppgifter om sysselsättningen: typ av sysselsättning, arbetsgivare och lön.
4. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt.
5. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till översikten för Inkomster och utgifter.


Hur du ändrar eller tar bort en inkomst

1. Klicka på länken med namnet på den inkomst du vill ändra.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du uppdatera informationen om inkomsten.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort inkomsten, klickar du istället på knappen Ta bort.


Hur du ändrar levnadskostnader

1. Klicka på länken för Levnadskostnader.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du uppdatera de utgifter som inte stämmer. Om du vill nollställa en utgift, fyller du i 0 i belopp.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt.


När du är klar

När du känner dig klar med avsnittet går du vidare genom att klicka på knappen Fortsätt.
 

Stäng Skriv ut