Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Pension

Ditt pensionssparande kommer från tre håll – från dig själv, från ditt jobb och från staten.

Ditt pensionssparande i banken visas och uppdateras automatiskt. Övriga pensionssparanden kompletterar du själv och uppdaterar inför möte med banken.

Du kan använda länkarna till Pensionsmyndigheten.se och till Minpension.se för att se aktuella uppgifter om din pension.

Har du träffat oss på rådgivning tidigare kan vissa uppgifter om vad du har på andra banker och institut redan vara ifyllda, men kan behöva uppdateras av dig.

När du går igenom de olika inventeringsområdena kan du få information om de olika områdena genom att klicka på frågetecknet på rubriken eller på fältnivå.


Från dig själv - privat pensionssparande

Det finns tre sparformer för privat pensionssparande: traditionell försäkring, fondförsäkring eller Individuellt pensionssparande, IPS.
I en traditionell pensionsförsäkring tar professionella placerare hand om dina pensionspengar och investerar dem åt dig. I en fondförsäkring väljer du själv vilka fonder du vill placera dina pensionspengar i. I ett Individuellt pensionssparande eller IPS har du möjlighet att spara i fonder och värdepapper.

Du hittar uppgiften om vilken sorts pensionssparande du har på årsbeskedet från ditt pensionsbolag.


Hur du lägger till privat pensionssparande

1. Klicka på Lägg till privatpensionssparande.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här lägger du in uppgifter om pensionssparandet.
3. Välj typ av privat pensionssparande:
4. Om du väljer fondförsäkring eller Individuellt Pensionssparande ska du nu välja hur du vill ange värdet:
     a. genom att lägga till fonder, värdepapper och saldo separat eller
     b. Genom att ange ett samlat uppskattat värde.
Om du väljer att ange fonderna separat lägger du till dessa senare när du har sparat själva pensionssparandet. Läs mer längre ner på sidan under Hur du lägger till Fonder och värdepapper.
För Individuellt pensionssparande kan du även ange kontots saldo vilket är pengar som just nu inte är placerade i fonder eller värdepapper, kanske för att du nyss har sålt fondandelar och ännu inte placerat om pengarna. Om du väljer att ange pensionssparandets uppskattade värde, anger du värdet på hela pensionssparandet.
5. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara ändringarna uppgifterna klickar du Avbryt.
6. Om du sparat och valt att lägga till fonder, värdepapper och saldo separat, är pensionssparandet nu i expanderat läge så att du kan lägga till fonder och värdepapper. Om du valt att ange uppskattat värde och sparat kontot kommer du tillbaka till översikten för Pension med det nya pensionssparandet i listan.


Hur du ändrar eller tar bort privat pensionssparande

1. Klicka på länken med namnet för pensionssparandet vars uppgifter du vill ändra.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du uppdatera informationen om pensionssparandet.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort hela pensionssparandet, klickar du istället på knappen Ta bort.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till översikt för Pension.


Från ditt jobb - avtals- och tjänstepension 


Om du är anställd med kollektivavtal sätter din arbetsgivare av pengar till din pension varje månad. Beroende på vilket kollektivavtal du har kallas det avtalspension eller tjänstepension.
Det finns två sparformer för pensionssparanden till avtalspension eller tjänstepension - traditionell försäkring och fondförsäkring.
I en traditionell pensionsförsäkring tar professionella placerare hand om dina pensionspengar och investerar dem åt dig. I en fondförsäkring väljer du själv hur du vill placera dina pensionspengar.

Hur du lägger till en avtalspension och tjänstepension

1. Klicka på Lägg till avtalspension.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här lägger du in uppgifter om pensionssparandet.
3. Välj typ av privat pensionssparande: Fondförsäkring eller Traditionell försäkring.
4. Om du väljer fondförsäkring får du nu välja hur du vill ange värdet:
    a. genom att lägga till specificerat fondinnehav
    b. Genom att ange ett totalt uppskattat värde.
Om du väljer att ange fonderna separat lägger du till dessa senare när du har sparat själva pensionssparandet. Läs mer längre ner på sidan under Hur du lägger till Fonder.
Om du väljer att ange avtalspensionens uppskattade värde, anger du värdet på hela pensionen.
5. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara ändringarna uppgifterna klickar du Avbryt.
6. Om du sparat och valt att lägga till fonder, är pensionen nu i expanderat läge så att du kan lägga till fonder. Om du valt att ange uppskattat värde och sparat kontot kommer du tillbaka till översikten för Pension.


Hur du ändrar/tar bort en avtalspension eller tjänstepension


1. Klicka på länken för avtals- eller tjänstepensionen vars uppgifter du vill ändra.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du uppdatera informationen om pensionen.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort hela pensionen, klickar du istället på knappen Ta bort.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till översikt för Pension.


Hur du lägger till fonder och värdepapper till avtals- och tjänstepensioner eller privat pensionssparande

För att lägga till en fond eller ett värdepapper måste du först ha lagt till det pensionssparande som fonden eller värdepappret är kopplat till.

Hur du lägger till en fond eller ett värdepapper

1. Lägger du till fond/värdepapper i samband med att du skapat ett pensionssparande, klickar du på Lägg till fond eller Lägg till värdepapper under pensionssparandet.
Om du lägger till fonden vid ett senare tillfälle, expanderar du först pensionssparandet med pilsymbolen till vänster om namnet innan du klickar du på Lägg till fond eller Lägg till värdepapper.
2. Ett nytt fönster med inmatningsfält öppnas.
3. Fyll i uppgifterna om fondens/värdepappret.
4. När du är klar sparar du genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara uppgifterna klickar du på Avbryt.
5. Du kommer tillbaka till översikt för pension med pensionssparandet expanderat så att du kan fortsätta mata in uppgifter eller gå vidare.


Hur du ändrar eller tar bort en fond eller ett värdepapper

1. Klicka på symbolen vid det länkade namnet på det aktuella pensionssparandet. Då fälls sidan ut och du ser en lista med de fonder och/eller värdepapper som är kopplade till det aktuella pensionssparandet. Klicka på aktuellt länkat namn. Ett nytt fönster öppnas där du ser inmatningsfält med uppgifter om fonden/värdepappret.
2. Kontrollera om uppgifterna fortfarande stämmer. Ändra de uppgifter som behöver uppdateras.
3. När du är klar sparar du genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara uppgifterna klickar du på Avbryt. Om du helt vill ta bort fonden/värdepappret, klickar du på Ta bort.
4. Du kommer tillbaka till översikt för pension med pensionssparandet expanderat så att du kan fortsätta uppdatera pensionssparandet.


Från staten - Premiepension 


Premiepensionen anger du med ett uppskattat värde. Du kan även ange de fonder du valt att spara i. Fonderna du valt att spara i kan du ange med fondnummer och/eller fondnamn, samt vilken procentuell vald fördelning de har (summan vald fördelning ska bli 100%).


När du är klar

När du känner dig klar med avsnittet går du vidare genom att klicka på knappen Fortsätt.
 

Stäng Skriv ut