Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Regelbundet sparande

Här ser du en översikt av ditt regelbundna sparande.

Ditt sparande i banken visas och uppdateras automatiskt. Uppgifter om övrigt sparande kompletterar du själv under avsnitten Banktillgångar och Pension, och uppdaterar inför möte med banken.

Har du träffat oss på rådgivning tidigare kan vissa uppgifter om vad du har på andra banker och institut redan vara ifyllda, men kan då behöva uppdateras av dig.

När du går igenom de olika inventeringsområdena kan du få information om de olika områdena genom att klicka på frågetecknet på rubriken eller på fältnivå.
 

Hur du lägger till regelbundet sparande
För att lägga till ytterligare regelbundet sparande som du har i andra banker eller bolag går du till Banktillgångar eller Pension och lägger till sparandet där.

Ditt regelbundna sparande i banken har vi redan lagt till. Om du saknar något sparande i sammanställnigen kan du kontrollera listan över dina regelbundna överföringar till konton i banken. Där kan du markera att en överföring är ett sparande, och den läggs då till i sammanställningen.

Hur du ändrar eller tar bort en regelbundet sparande

1. Klicka på länken med namnet på det regelbundna sparande du vill ändra.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du uppdatera informationen om sparandet.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort uppgifterna om ett sparande, klickar du istället på knappen Ta bort.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till översikten för Trygghet.

När du är klar

När du känner dig klar med avsnittet går du vidare genom att klicka på knappen Fortsätt.
 

Stäng Skriv ut