Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Trygghet

Dina försäkringar i banken visas och uppdateras automatiskt. Övriga försäkringar och juridiska handlingar kompletterar du själv och uppdaterar inför möte med banken.

Har du träffat oss på rådgivning tidigare kan vissa uppgifter om vad du har på andra banker och institut redan vara ifyllda, men kan då behöva uppdateras av dig.

När du går igenom de olika inventeringsområdena kan du få information genom att klicka på frågetecknet på rubriken eller på fältnivå. 


Personförsäkringar

En personförsäkring kan t ex vara sjukförsäkring, livförsäkring, barnförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Hur du lägger till en personförsäkring

1. Klicka på knappen Lägg till under personförsäkringar.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här lägger du in uppgifter om försäkringstyp och försäkringsbolag. Övriga uppgifter väljer du själv om du vill fylla i. Om du saknar någon försäkringstyp i listan väljer du Eget val och skriver in försäkringstypen.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till översikten för Trygghet.


Hur du ändrar eller tar bort en personförsäkring

1. Klicka på länken med namnet på den personförsäkring du vill ändra.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du uppdatera informationen om försäkringen.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort en försäkring, klickar du istället på knappen Ta bort.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till översikten för Trygghet.


Sakförsäkringar

En sakförsäkring kan t ex vara en hemförsäkring, villaförsäkring eller bilförsäkring.


Hur du lägger till en sakförsäkring

1. Klicka på knappen Lägg till under sakförsäkringar.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här lägger du in uppgifter om försäkringstyp och försäkringsbolag. Övriga uppgifter väljer du själv om du vill fylla i. Om du saknar någon försäkringstyp i listan väljer du Eget val och skriver in försäkringstypen.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till översikten för Trygghet.

Hur du ändrar eller tar bort en sakförsäkring

1. Klicka på länken med namnet på den sakförsäkring du vill ändra.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du uppdatera informationen om sakförsäkringen.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort en försäkring, klickar du istället på knappen Ta bort.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till översikten för Trygghet.


Familjejuridik

En juridisk handling kan t ex vara testamente, samboavtal eller bodelningsavtal.

Hur du lägger till en juridisk handling

1. Klicka på knappen Lägg till under familjejuridik.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här lägger du in uppgifter om den juridiska handlingen.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till översikten för Trygghet.


Hur du ändrar eller tar bort en juridisk handling

1. Klicka på länken med namnet på den juridiska handling du vill ändra.
2. Ett nytt fönster öppnas. Här kan du uppdatera informationen om handlingen.
3. När du är klar sparar du uppgifterna genom att klicka på knappen Spara. Vill du inte spara klickar du Avbryt. Om du vill ta bort en juridisk handling, klickar du istället på knappen Ta bort.
4. Fönstret stängs och du kommer tillbaka till översikten för Trygghet.

När du är klar

När du känner dig klar med avsnittet går du vidare genom att klicka på knappen Fortsätt.
 

Stäng Skriv ut