Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa kontohistorik

Kontohistorik motsvarar ett kontoutdrag på internetbanken. Kontohistoriken visar information upp till 13 månader tillbaka i tiden. De senaste kontohändelserna visas först.

I huvudmenyn väljer du Ekonomisk översikt - Konton och lån - översikt. Du kan även gå via Egna konton på Startsidan.

Visa kontohistorik

1. Klicka på kontonamnet under Konto. Du kommer till sidan med kontohistorik för just det kontot.

2. På sidan visas 20 transaktioner åt gången. Om du har fler än 20 transaktioner visas länkar (1-20) (21-40) osv. Klicka på dessa för att bläddra mellan transaktionerna. Klicka på länken Visa alla om du vill se alla intervaller på en gång.

3. Om du har många kontohändelser måste du hämta dessa i omgångar. Det gör du genom att klicka på länken Hämta fler som visas på sista intervallet (41-57). Beroende på hur många kontohändelser du har kan du behöva hämta flera.  

 • Om du vill kan du skriva ut Kontohistorik. Klicka på Skriv ut.
 • Om du vill skriva ut alla dina kontohändelser. Klicka först på Visa alla och sedan på Skriv ut.
  Om du har många kontohändelser måste du hämta dem i omgångar.

Saldo

Summan av alla i banken bokförda transaktioner på ett konto.
Saldot påverkas av:

 • Framtida insättning, till exempel lön (ingår i framräknat saldo).

Tillgängligt belopp

Belopp som är tillgängligt för uttag på ett konto.
Det tillgängliga beloppet påverkas av:

 • Beviljad kredit (är inräknat i tillgängligt belopp).
 • Skyddat belopp, till exempel kortköp i affär (är inräknat i tillgängligt belopp).
 • Framtida insättning, till exempel lön (är inte inräknat i tillgängligt belopp).

Byt konto

För att visa kontohistorik för ett annat konto kan du byta konto överst på sidan.

1. Välj nytt konto i rullistan.
2. Klicka på Byt konto. Den nya kontohistoriken visas på sidan. 
 

I kontohistorik kan du söka bland dina genomförda transaktioner 13 månader bakåt i tiden.
Du kan även spara ner och skriva ut din sökning.
Gör så här:

Sök transaktioner

 • Filtrera kontohistoriken genom att fylla i Bokföringsdatum med önskat start- och slutdatum. 
 • Du kan även fylla i beloppsintervall under Belopp
 • Du kan även skilja på Uttag, Insättningar eller Alla under Transaktionstyp.
 • När du filtrerat klart trycker du på Sök och kontohistoriken visas till vänster på sidan.

Exportera/ Spara

 • För att spara ner eller skriva ut sökningen av kontohistoriken trycker du på Exportera
 • Välj därefter PDF, Excel eller Textfil under Filformat
 • Tryck Exportera igen och dokumentet öppnas i ett nytt fönster. 
 • När dokumentet är öppet kan du skriva ut det. Hur du gör beror på vilken webbläsare du har men troligen hittar du kommandot Skriv ut under menyn Arkiv.

OBS. För att exportera till PDF behöver du ha Acrobat Reader installerad på din dator. Adobe Reader hämtar du på www.adobe.se.
 

Stäng Skriv ut