Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa lönebesked

I huvudmenyn väljer du Startsida - Elektroniska dokument - Lönebesked.

Här kan du se det lönebesked som du annars skulle ha fått i pappersformat.

1. Klicka på utbetalarens namn under Från. Du kommer till sidan Lönebesked.

2. Klicka på Visa. Ett nytt fönster öppnas med lönebeskedet. I samband med detta kommer ditt personnummer att vidarebefordras till utbetalaren.

På sidan med lönebeskedet kan du:

  • Ta bort lönebeskedet genom att klicka på Ta bort.
  • Skriva ut lönebeskedet.
Stäng Skriv ut