Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kontrollera och godkänna försäkring

Innan försäkringen är klar måste du kontrollera och godkänna alla uppgifter för försäkringen. Du godkänner försäkringen med säkerhetsdosa eller BankID på kort enligt instruktionerna nedan.


Godkänna med säkerhetsdosan


Gör så här:
1. Kontrollera att alla uppgifter under Försäkring och Betalningsuppgifter stämmer. Klicka på länken Visa mer information för att se alla uppgifter. Klicka på Fortsätt.
2. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Kontrollera att siffrorna utgör summan av premien för vald betalningsperiod.
3. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.
4. Klicka på Godkänn. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.


Godkänna med BankID på kort


Gör så här:
1. Kontrollera att alla uppgifter under Försäkring och Betalningsuppgifter stämmer. Klicka på länken Visa mer information för att se alla uppgifter. Klicka på Fortsätt.
2. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som summan av premien för vald betalningsperiod.
3. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du använder två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.
4. Godkänn genom att klicka på OK. Du kommer till försäkringsöversikten där försäkringen nu visas.

Stäng Skriv ut