Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa uppgifter om aktuell avi

I huvudmenyn väljer du Låna – Låneöversikt.

1. Klicka på ett befintligt lån så kommer du till sidan Uppgifter om aktuell avi.

2. Här presenteras uppgifter om aktuella avier för dina lån.

  • Kommande låneutbetalningar enligt plan visas. Om Aviserat visas under Anmärkning innebär det att avin är utskickad. Om Preliminärt visas innebär det att avins belopp inte är fastställda och ränteförändring eller eventuell extra amortering kan påverka beloppet.

  • Dröjsmålsränta avser försenad inbetalning av tidigare förfallodag.

  • Räntespecifikation visas endast för banklån.

  • Om avin inte är betald visas ”Det finns en resterande lånebetalning” under rubriken Påminnelser. Klicka på länken så kommer du till Lån – resterande lånebetalning.

Visa uppgifter om lånet

Klicka på länken Visa uppgifter om lånet så kommer du till sidan med uppgifter om lånet.

Visa historiska avier

Klicka på länken Visa historiska avier så kommer du till sidan med översikt över historiska avier.

Stäng Skriv ut