Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort anslutning

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Mottagarlistor - Anslutningar egna pg-konton.

1. För att ta bort en anslutning till ett eget plusgirokonto klickar du på mottagarnamnet under Mottagare.

2. Du kommer till sidan Uppgifter om plusgirokontot.

3. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.

  • Om du vill ändra en anslutning måste du ta bort den och registrera den igen med nya uppgifter. Det går inte att göra ändringar i en redan registrerad anslutning.
Stäng Skriv ut