Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra uppgifter om betalningsmottagare

Du kan ändra uppgifter om betalningsmottagaren både före och efter att du har godkänt den.

Ändra betalningsmottagare som du inte har godkänt

Du kan göra ändringar löpande när du registrerar mottagaren fram till dess att du godkänner den. Klicka på Tillbaka för att ändra från sidan Betalningsmottagare - godkänn.

Ändra betalningsmottagare som du har godkänt

1. I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Mottagarlistor - Betalningsmottagare. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare i listan.
2. Du kommer till sidan Uppgifter om betalningsmottagare. Här kan du både ändra och ta bort registrerade mottagare.
3. Klicka på Spara. Ändringen sparas i listan med betalningsmottagare.

  • Om du klickar på Avbryt kommer du tillbaka till listan med betalningsmottagare utan att ändringarna har sparats.
  • Om du klickar på Ta bort så tas mottagaren bort.
Stäng Skriv ut