Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Lägg till ny överföringsmottagare

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Mottagarlistor - Överföringsmottagare.

1. På sidan Mottagarlistor registrerar du en ny mottagare genom att klicka på länken Lägg till ny mottagare. Nya fält öppnas där du skriver in en ny mottagare. Du kan även klicka på Lägg till ny mottagare från sidan Överföringar konton.

2. Välj överföringsrutin genom att markera om överföringsmottagaren har bankkonto, personkonto i Nordea eller plusgirokonto.

3. Fyll i clearingnummer om mottagaren har ett bankkonto.

4. Fyll i kontonumret.

5. Fyll i mottagarens namn.

6. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan Överföringsmottagare - godkänn.

Överföringsmottagare - godkänn

7. Kontrollera att alla uppgifter om överföringsmottagaren stämmer. Vill du göra en ändring klickar du på Tillbaka. Du kommer tillbaka till sidan för att registrera överföringsmottagare. Gör dina ändringar och avsluta med att godkänna mottagaren.

Godkänn med säkerhetsdosa

8. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör de sista åtta siffrorna av kontonumret.

9. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

10. Klicka på Godkänn. Du är nu klar med din registrering och kommer till sidan Mottagarlistor. Den nya mottagaren sparas i listan med överföringsmottagare.  

Godkänna med BankID på Kort

8. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som de sista åtta siffrorna av kontonumret.

9. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

10. Godkänn uppdraget genom att klicka på OK. Du är nu klar med din registrering och kommer till sidan Mottagarlistor. Den nya mottagaren sparas i listan med överföringsmottagare.

Om du inte godkänner avslutas registreringen och överföringsmottagaren blir inte registrerad.
 

Stäng Skriv ut