Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
grofrontdosa

Säkerhetsdosan med grå front

För att påbörja dina bankärenden och för att genomföra dina betalningsuppdrag måste du identifiera dig med en svarskod som du får från din säkerhetsdosa.

Logga in

1. Starta säkerhetsdosan med den röda ON-knappen.

2. I fönstret visas nu "ANGE PIN". Tryck din personliga pinkod. Vill du radera angivet värde backar du med den blå MENY-knappen.

3. I fönstrets övre vänstra hörn visas nu med små bokstäver "chal".

4. I säkerhetsdosan ska du nu mata in det värde som presenteras för dig på datorskärmen efter rubriken "Kontrollnummer". Tryck därefter på ON-knappen.

5. I säkerhetsdosans fönster ser du nu din svarskod. Skriv in denna på datorskärmen i rutan med rubriken "Svarskod".

6. Klicka på "Logga in"-knappen på datorskärmen. Du är nu inloggad och kan utföra dina bankärenden.  

Godkänn mottagare samt överföringar/betalningar

1. Starta säkerhetsdosan med den röda ON-knappen.

2. I fönstret visas nu "ANGE PIN". Tryck din personliga pinkod.

3. I fönstrets övre vänstra hörn visas nu med små bokstäver "chal".

4. I säkerhetsdosan ska du nu mata in kontrollnumret som visas på sidan. Tryck därefter på den röda ON-knappen.

5. Nu visar säkerhetsdosans din svarskod. Mata in den i rutan med rubriken "Mata in den svarskod som du får från dosan här".

6. Klicka på "Godkänn".  

Byte av PIN-kod

Observera att du inte ska välja en pinkod som följer en viss logisk ordning, t ex 1234, 4321 eller 7777. Undvik också de fyra sista siffrorna i ditt personnummer som lätt kan gissas.

1. Starta säkerhetsdosan med den röda ON-knappen.

2. Ange din PIN-kod.

3. I fönstrets övre vänstra hörn visas nu med små bokstäver "chal".

4. I säkerhetsdosan matar du nu in ett valfritt 8-siffrigt värde (t ex 12345678). Tryck på ON-knappen. Tryck sedan på den blå MENY-knappen.

5. I fönstret visas nu "BYT PIN". Tryck på ON.

6. I fönstret visas nu "NY PIN". Skriv in den nya PIN-koden. Tryck på ON.

7. I fönstret visas nu "VERIFIERA". Skriv in den nya PIN-koden igen. Tryck ON.

8. I fönstret visas nu "OK". Säkerhetsdosan stängs sedan av automatiskt.  

Byte av batteri

När batteriet behöver bytas visas en batterisymbol i fönstret. I dosan sitter ett CR2032 litium-batteri som du hittar i klock- och kameraaffärer.

1. Kontrollera att dosan är avslagen innan du börjar byta batteri. Om dosan är på vänta tills den automatiskt stängs av.

2. Dra batteriluckan nedåt och byt batteri. OBS! Sätt i batteriet på samma sätt som det gamla satt. Skruva i skruvarna.  

Om säkerhetsdosan låser sig

Om du trea gånger i rad angivit felaktig personlig pinkod så låser sig säkerhetsdosan. I fönstret syns då "BLOCKERAD!". Kontakta ditt bankkontor eller telefonbanken, personlig service, så får du hjälp med att låsa upp din säkerhetsdosa.
 

Stäng Skriv ut