Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om byte av fond

När du kommer från huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Fonder, Klicka på Byte av fond.

Här kan du göra ett byte från en fond till en annan. Du kan även välja antal andelar eller hela innehavet i den fond du vill byta från.

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.  

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.
 

Stäng Skriv ut