Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa uppgifter om regelbundet sparande

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Pensionssparande-översikt .

Under rubriken Regelbundet och daterat sparande visas regelbundna och daterade köp av fonder.

Klicka på kontonumret under Från konto. Du kommer till sidan Uppgifter om regelbundet och daterat sparande. .

Via denna sida kan du:

  • Ta bort regelbunden överföring
  • Ändra regelbunden överföring (gäller inte för överföring till Individuellt pensionssparande)
  • Skriva ut sidan
Stäng Skriv ut