Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om omplacering i kapitalförsäkring

När du kommer till huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Kapitalförsäkring, klicka sedan på länken Byt.

Här kan du göra omplacering i din kapitalförsäkring. När du gör en omplacering kan du även ändra den köpfördelning du har för ditt regelbundna sparande. Detta gör du i samband med att du godkänner omplaceringen.


Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.

Stäng Skriv ut