Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra köpfördelning i avtalspension

Du kan ändra köpfördelningen:

  • i samband med att du gör en omplacering. Detta gör du i samband med att du godkänner omplaceringen.
  • genom att kontakta ditt bankkontor.

Ändra köpfördelning i samband med omplacering

När du har registrerat en omplacering kommer du till sidan Omplacering i pensionssparande - godkänn. Där visas köpfördelningen för kommande överföringar. Den gällande köpfördelningen visas även på sidan Innehav pensionssparande.

1. Klicka på Ändra köpfördelning. Du kommer till sidan Omplacering i pensionssparande - köpfördelning.

2. Klicka på välj fond. Du kommer till sidan med fondlistan.

3. Markera vilken fond som ska ingå i din köpfördelning.

Om du vill få deltaljinformation om en fond klickar du på fondens namn. Du kommer till en sida med all information om fonden.

4. Ange hur många procent som ska fördelas till fonden. Totalt måste summan av köpfördelningen för de valda fonderna uppgå till 100 procent. Det går inte att ha fler än tio fonder även om du för närvarande skulle ha köpfördelning till fler än tio fonder. Kontakta ditt bankkontor om du vill ha mer information.

5. Klicka på Godkänn. Du kommer tillbaka till föregående sida – Omplacering i avtalspension - godkänn.

6. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar att du är klar med din omplacering och den gällande köpfördelningen visas.

  • Om du vill skriva ut bekräftelsen klickar du på Skriv ut
Stäng Skriv ut