Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera omplacering i pensionssparande

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Pensionssparande-översikt, klicka sedan på Byt

Välj pensionssparavtal
Kontakta ditt bankkontor om du vill göra en omplacering i ett pensionssparavtal som inte visas i rullistan.

1. Välj pensionssparavtal i rullistan.

2. Klicka på Fortsätt.

3. Markera om du vill göra en omplacering från:

  • Fond till fond
  • Konto till fond
  • Fond till konto

Beroende på vad du har valt för typ av omplacering; fond till fond, konto till fond eller fond till konto kommer du till olika sidor. Läs vidare under respektive rubrik nedan.

Från fond till fond

1. Välj i rullistan vilken från vilken fond du vill omplacera.

2. Markera om du vill omplacera:

  • Andelar för ett visst belopp
  • Antal andelar
  • Hela innehavet

3. Har du valt Belopp fyller du i hur stort belopp du vill omplacera.

4. Har du valt Andelar fyller du i antalet andelar.

5. klicka på Välj fond. Du kommer till sidan med Fondlistan

6. Markera vilken fond du vill köpa.
Om du vill få detaljinformation om en fond klickar du på fondens namn. Du kommer till en sida med all information om fonden.

7. Klicka på Välj fond. Du kommer tillbaka till sidan Omplacering i Pensionssparande. Den fond du valt visas i sidan.
Om du vill köpa en annan fond. Klicka på Välj en annan fond.

8. Klicka på Fortsätt. Du kommer till sidan för att godkänna omplaceringen. Läs vidare nedan under Godkänn omplacering.

Från konto till fond

1. Fyll i vilket belopp du vill omplacera.

2. klicka på Välj fond. Du kommer till sidan med Fondlistan

3. Markera vilken fond du vill köpa.
Om du vill få detaljinformation om en fond klickar du på fondens namn. Du kommer till en sida med all information om fonden.

4. Klicka på Välj fond. Du kommer tillbaka till sidan Omplacering i Pensionssparande. Den fond du valt visas i sidan.
Om du vill köpa en annan fond. Klicka på Välj en annan fond.

5. Klicka på Fortsätt. Du kommer till sidan för att godkänna omplaceringen. Läs vidare nedan under Godkänn omplacering.

Från fond till konto

1. Välj i rullistan från vilken fond du vill omplacera.

2. Välj om du vill omplacera:

  • Andelar för ett visst belopp.
  • Antal andelar
  • Hela innehavet

3. Har du valt Belopp fyller du hur stort belopp du vill omplacera för.

4. Har du valt Andelar fyller du i antalet andelar.

5. Klicka på Fortsätt. Du kommer till sidan för att godkänna omplaceringen. Läs vidare nedan under Godkänn omplacering.

Godkänn omplacering

1. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Om du vill ändra något klickar du på Ändra. Du kommer tillbaka till sidan för att registrera omplaceringen och kan göra dina ändringar. När du är klar klickar du på Fortsätt. Du kommer tillbaka till sidan för att godkänna.

2. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar att du är klar med din omplacering.

  • Om du vill skriva ut bekräftelsen klickar du på Skriv ut.
Stäng Skriv ut