Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Välj pensionssparande

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Pensionssparande-översikt, klicka sedan på Byt

Du hamnar då på sidan Omplacering i pensionssparande

Välj pensionssparavtal

Kontakta ditt bankkontor om du vill göra en omplacering i ett pensionssparavtal som inte visas i rullistan.

1. Välj pensionssparavtal i rullistan.

2. Klicka på Fortsätt.

Beroende på om du ska göra en omplacering i en avtalspension eller i annat pensionssparande kommer du till olika sidor; Omplacering i pensionssparande eller Omplacering i avtalspension. 

Stäng Skriv ut