Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om överföring till kapitalförsäkring

När du kommer till huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Kapitalförsäkringar, klicka på länken Köp.

Här kan du registrera överföringar till kapitalförsäkringar. Om du vill göra en överföring till en kapitalförsäkring som inte visas i rullistan, kontakta ditt bankkontor för mer information.

Du kan välja mellan att göra en engångsöverföring eller starta ett regelbundet sparande. Engångsöverföringar genomförs omgående. Om du vill göra en daterad engångsöverföring ska du välja flödet Regelbundet sparande.

Ny kapitalförsäkring

För att du ska kunna göra en överföring måste du ha beställt en kapitalförsäkring. I huvudmenyn väljer du Startsida - Beställ tjänster - Beställ kapitalförsäkring.

Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.

Stäng Skriv ut