Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra överföring till pensionssparande

På samma sätt som när du vill registrera en överföring går du in via huvudmenyn och sedan in på Spara/Placera – Pensionssparande-översikt – klicka sedan på Köp

Du kan endast ändra en överföring till ditt individuella pensionssparande innan du har godkänt den. Har du registrerat en regelbunden eller daterad överföring och vill ändra den får du först ta bort den och sedan registrera en ny överföring.

Ändra överföring innan du har godkänt

Under registrering:

Du kan göra ändringar allteftersom du registrerar överföringen fram till dess att du klickar på Godkänn.

Från sidan Överföring till pensionssparande – godkänn.

När du har registrerat överföringsuppgifterna fortsätter du till sidan Överföring till pensionssparande – godkänn.

1. Klicka på Ändra. Uppgifterna flyttas tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar.

2. Klicka på Fortsätt.

Stäng Skriv ut