Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera regelbundet sparande

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Pensionssparande-översikt – klicka på Köp

Välj pensionssparavtal och typ av överföring

1. Välj vilket pensionssparavtal du vill göra en överföring till i rullistan. Om du bara har ett pensionssparavtal är detta förvalt.

2. Markera att du vill starta ett regelbundet sparande.

3. Klicka på Fortsätt.

4. Markera om du vill göra en överföring till konto eller till fond. Till konto är förvalt.

5. Klicka på Fortsätt.

Välj konto, belopp och periodicitet

6. Välj i rullistan från vilket konto pengarna ska överföras.

7. Om du har valt att överföra till fond väljer du fond i rullistan.

8. Fyll i beloppet.

9. Fyll i överföringsdatum.

10. Välj periodicitet i rullistan. Vill du göra en daterad engångsöverföring gör du inget val i rullistan. Väljer du periodicitet kommer det att ske en regelbunden överföring.

11. Klicka på Fortsätt.

Godkänn överföring

12. Kontrollera att uppgifterna är korrekta. Vill du ändra något klickar du på Ändra. Du kommer tillbaka till sidan för att registrera överföringen och kan göra ändringar. När du är klar klickar du på Fortsätt och kommer tillbaka till sidan för att godkänna överföringen.

13. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar att du är klar med din överföring.

  • Om du vill skriva ut bekräftelsen klickar du på Skriv ut.
Stäng Skriv ut