Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Bolånekalkyl

Kalkylen kan användas när du vill göra en schablonmässig beräkning av boendekostnaden i samband med ett köp eller belåning på befintligt boende.
Det finns Enkel och Avancerad bolånekalkyl. I Enkel kalkyl kan du se hur månadskostnaden är framräknad. I den avancerade kalkylen kan du fördela lånebeloppet, testa hur olika räntebindningstider och amorteringar förändrar månadskostnaden.

Det är viktig att du fyller i kalkylen så noggrant som möjligt för att få ett realistiskt resultat.
 

Pris/Värde:

Vid köp anger du priset för bostaden.
Vid belåning av befintlig bostad fyller du i ett uppskattat marknadsvärde.
 

Kontantinsats:

Ange det belopp som motsvarar din egen insats, minst 15 procent av priset.
Vid belåning av befintlig bostad lämnas fältet tomt.
 

Månadsavgift (bostadsrätt):

Ange bostadens månadshyra.
 

Driftskostnader (villa):

Driftkostnader är fastighetens löpande kostnader, exempelvis el, vatten, sophämtning, försäkring och sotning.
Tänk på att framtida underhåll också ska ingå i den beräknade driftskostnaden.
Driftskostnaden ska anges per månad.
 

Tomträttsavgäld (villa)

Ange tomträttsavgäld per år. Kalkylen räknar med 30 procents schablonskatteavdrag.
 

Kommunal fastighetsavgift:

Om det finns byggår och taxeringsvärde angivet, beräknas din kommunala fastighetsavgift automatiskt. Du kan även registrera ett annat belopp.

Fördelning av lånet (endast avancerad kalkyl)

Du kan fördela lånebeloppet, lägga in olika räntebindningtider och olika amorteringar
 

Beräkna

Klicka på knappen Beräkna för att se vad månadskostnaden blir.
 

Rensa värden (endast avancerad kalkyl)

Klicka på knappen Rensa värden för att rensa ifyllda uppgifter under Fördelning av lånet.
 

Räntekänslighet:

Visar hur din månadskostnad påverkas av eventuella ränteförändringar.
 

Se hur vi har räknat:

Under länken har vi specificerat hur respektive lån och övriga kostnader har påverkat din månadskostnad. Kalkylen räknar med 30 procents schablonskatteavdrag på räntor och ev. tomträttsavgäld.
 

Ansökan

Här väljer du om du vill ta med dig kalkylens uppgifter till en ansökan om bolån eller lånelöfte om bolån.
 

Fortsätt

Klicka på knappen Fortsätt för att överföra uppgifterna till en ansökan om lån eller lånelöfte.
 

Avsluta

Klicka på knappen Avsluta för att stänga bolånekalkylen.
 

Skriv ut sidan

För att skriva ut din bolånekalkyl, klicka på knappen Skriv ut.

Stäng Skriv ut