Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Bostads- och låneuppgifter

Låneansökan villa

Fastighetsuppgifter

 1. Ange fastighetsbeteckning, ex Skogsbacken 27:12. Innehåller fastighetsbeteckningen endast en siffra ska den anges i det tredje fältet.
  Om du inte vet vilken fastighet du ska köpa, klickar du på länken Byt låneprodukt som finns till höger på sidan och väljer Lånelöfte bolån.
   
 2. Fyll i uppgifter om var fastigheten är belägen.
   
 3. Ange pris/köpeskilling alternativt uppskattat marknadsvärde. Är priset ännu inte klart för bostaden, anger du det pris du högst kan tänka dig att betala.
   
 4. Fyll i fastighetens yta.
   
 5. Fyll i Driftskostnad. Driftskostnader är fastighetens löpande kostnader, exempelvis el, vatten, sophämtning, försäkring och sotning. Tänk på att framtida underhåll också bör ingå i den beräknade driftskostnaden. Driftskostnad ska anges per månad.
   
 6. Ange taxeringsvärde, tomtyta och eventuell tomträttsavgäld.
   
 7. Fyll i fastighetens byggnadsår.
   

Lånebelopp

 1. Fyll i det belopp du vill låna, max 85 procent av bostadens pris/värde. Vill du ha hjälp att räkna på kostnaden för lånet, kan du klicka på knappen Bolånekalkyl till höger om fältet.
   
 2. Fyll i önskad utbetalningsdag, dock inte en helgdag. Vid köp är det ditt tillträdesdatum du anger. Utbetalningsdatumet måste vara minst 5 dagar och max 6 månader framåt i tiden. Uppgiften är preliminär och kan ändras tillsammans med din handläggare.
   

Intresseanmälan

 1.  Kryssa i respektive ruta för övriga produkter som du är intresserad av.

Förmedlingskod

 1. Har du fått en förmedlingskod av din mäklare, ett bankkontor eller annan förmedlare ska du ange den här.

Fortsätt

 1. Klicka på knappen Fortsätt när du vill gå vidare till nästa steg.

Tillbaka

 1. Klicka på knappen Tillbaka om du vill backa till föregående sida. Ifyllda uppgifter ligger kvar.

Spara

 1. Klicka på knappen Spara om du vill spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

 

Låneansökan bostadsrätt

Bostadsuppgifter

 1.  Ange bostadsrättsföreningens namn.
   
 2. Fyll i uppgifter lägenhetsnummer och kontaktuppgifter till bostadsrättsföreningen.
   
 3. Fyll i uppgifter om var bostaden är belägen.
   
 4. Ange pris/köpeskilling alternativt uppskattat marknadsvärde. Är priset ännu inte klart för bostaden, anger du det pris som du högst kan tänka dig att betala. Om du inte vet vilken bostadsrätt du ska köpa klickar du på länken Byt låneprodukt som finns till höger på sidan och väljer Lånelöfte bolån.
   
 5. Fyll i uppgifter om bostadens storlek och månadsavgift till bostadsrättsföreningen.
   

Lånebelopp

 1. Fyll i det belopp du vill låna, max 85 procent av bostadens pris/värde. Vill du ha hjälp att räkna på kostnaden för lånet, kan du klicka på knappen Bolånekalkyl till höger om fältet.
   
 2. Fyll i önskad utbetalningsdag, dock inte en helgdag. Utbetalningsdatumet måste vara minst 5 dagar och max 6 månader framåt i tiden. Uppgiften är preliminär och kan ändras tillsammans med din handläggare.
   

Intresseanmälan

 1. Kryssa i respektive ruta för övriga produkter som du är intresserad av

Förmedlingskod

 1. Har du fått en förmedlingskod av din mäklare, ett bankkontor eller annan förmedlare ska du ange den här.

Fortsätt

 1.  Klicka på knappen Fortsätt när du vill gå vidare till nästa steg.

Tillbaka

 1. Klicka på knappen Tillbaka om du vill backa till föregående sida. Ifyllda uppgifter ligger kvar.

Spara

 1. Klicka på knappen Spara om du vill spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.


 

Ansökan om lånelöfte

Bostadsuppgifter

 1. Ange vilken kommun din nya bostad kommer att ligga i.
   
 2. Fyll i pris/köpeskilling. Tänk på att ange det pris som du högst kan tänka dig att betala. Är köpet klart och du vill ha lånebesked för den specifika bostaden, klickar du på länken Byt låneprodukt som finns till höger på sidan och väljer Låneansökan villa eller Låneansökan bostadsrätt.
   
 3. Fyll i månadsavgift till bostadsrättsföreningen om du ska köpa en bostadsrätt.
   
 4. Fyll i driftskostnad om det är en villa eller radhus du ska köpa. Driftskostnader är fastighetens löpande kostnader, exempelvis el, vatten, sophämtning, försäkring och sotning. Tänk på att framtida underhåll också bör ingå i den beräknade driftskostnaden. Driftskostnad ska anges per månad. 

Lånebelopp

 1. Fyll i det belopp du vill låna, max 85 procent av den tänkta bostadens pris. Vill du ha hjälp att räkna på kostnaden för lånet, kan du klicka på knappen Bolånekalkyl till höger om fältet.

Intresseanmälan

 1. Kryssa i respektive ruta för övriga produkter som du är intresserad av.

Förmedlingskod

 1. Har du fått en förmedlingskod av din mäklare, ett bankkontor eller annan förmedlare ska du ange den här.

Fortsätt

 1. Klicka på knappen Fortsätt när du vill gå vidare till nästa steg

Tillbaka

 1. Klicka på knappen Tillbaka om du vill backa till föregående sida. Ifyllda uppgifter ligger kvar.

Spara

 1. Klicka på knappen Spara om du vill spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

 

Stäng Skriv ut