Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Personuppgifter

Vad avser lånet

 1. För ansökan om bolån: Ange om lånet avser köp eller lån på befintlig bostad
  För ansökan om lånelöfte: Ange om köpet avser bostadsrätt eller villa.

Personuppgifter

 1. Fyll i de personuppgifter som efterfrågas.

Sysselsättning

 1.  Välj sysselsättning i rullistan. Om du har en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning måste även arbetsgivare fyllas i.
 2. Ange inkomst före skatt. Tänk på att det är den månatliga inkomsten som avses.

Civilstånd

 1. Välj civilstånd i rullistan. Är du gift/registrerad partner eller sambo måste även frågan om partnern ska bo i bostaden besvaras. Ska din partner bo i bostaden men inte vara medlåntagare måste namnet på partner fyllas i.

Nuvarande boende (endast om syftet med lånet är köp av bostad)

 1. Välj nuvarande boendeform i rullistan och ange om du ska behålla eller sälja/säga upp din nuvarande bostad.

Medsökande (endast vid lån med två sökande)

 1. Klicka på länken Lägg till medsökande.
 2. Upprepa steg 1 till 6.
 3. Svara på frågan om ni kommer att ha har gemensamt hushåll.

Fortsätt

 1. Klicka på knappen Fortsätt när du vill gå vidare till nästa steg.

Spara

 1. Klicka på knappen Spara om du vill spara din ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

   
Stäng Skriv ut